ಭದ್ರತಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ DC ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು