ಎಲ್ಇಡಿ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಜ್ಯಾಕ್ (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಲ್ಲ)